Återanvänd gamla saker

Svenska Dagbladet har en artikel som handlar precis om de underliggande tankarna bakom sajten Bort.nu, att skänka bort saker som inte behövs längre istället för att slänga. Svd skriver bl.a ”Att minska sin konsumtion är en spirande trend. Initiativen blir allt flera: sajter där överblivna prylar skänks bort, lånegarderober, klädbytardagar och vintagebutiker.”


This entry was posted in Bort.nu. Bookmark the permalink.

Comments are closed.